Pri­va­te i sti­gen­de be­skæf­ti­gel­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Beskæf­ti­gel­sen fort­sæt­ter med at sti­ge på det dan­ske ar­bejds­mar­ked. An­tal­let af løn­mod­ta­ge­re steg med 11.400 fra 1. kvar­tal til 2. kvar­tal – en stig­ning på 0,4 pct., op­ly­ser Dan­marks Sta­ti­stik. Især de pri­va­te virk­som­he­der har haft travlt med at an­sæt­te og stod for at an­sæt­te 10.900 per­so­ner, mens de sid­ste 500 blev an­sat i det of­fent­li­ge.

Ar­bejds­mar­ked:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.