Onxeo sæl­ger ret­tig­he­der

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det danskfran­ske bi­o­tek­sel­skab Onxeo har valgt at sæl­ge de eks­klu­si­ve glo­ba­le li­cens­ret­tig­he­der til mid­let Va­li­di­ve, som frem­over vil væ­re ejet af Mo­no­par The­ra­pe­u­ti­cs. Med af­ta­len får Onxeo 1 mio. dol­lars med det sam­me og kan der­u­d­over mod­ta­ge ”sub­stan­ti­el­le” milepæls­be­ta­lin­ger på op til 108 mio. dol­lars samt roy­al­ties på det frem­ti­di­ge salg, frem­går det af en med­del­el­se ud­sendt ons­dag mor­gen. Mo­no­par The­ra­pe­u­ti­cs kom­mer til at dri­ve og fi­nan­si­e­re al den re­ste­ren­de ud­vik­ling af Va­li­di­ve, li­ge­som sel­ska­bet kom­mer til at skul­le ta­ge an­svar for de re­gu­la­to­ri­ske og kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter.

Bi­o­tek:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.