Stra­teg op­for­drer til at sæl­ge

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

De ame­ri­kan­ske ak­tier har haft et stærkt 2017, men de be­gyn­der nu at nå en pris, der er den hø­je­ste si­den it-bob­len i star­ten af 00’er­ne. Da der sam­ti­dig er usik­ker­hed om præ­si­dent Do­nald Trumps ev­ner til at gen­nem­fø­re re­for­mer, er det et godt tids­punkt at sæl­ge ud af ak­tier­ne. Det vur­de­rer Mor­ten Kongs­haug, in­ve­ste­rings­stra­teg i In­du­stri­ens Pen­sion, som har me­re end 150 mia. kr. un­der for­valt­ning. Det ame­ri­kan­ske ak­tie­in­deks S&P 500 er ste­get 11,5 pct. i år, og set over de se­ne­ste 40 år har ak­tier­ne kun i en fe­mårig pe­ri­o­de om­kring it-bob­len i 00’er­ne væ­ret pris­sat hø­je­re.

Ak­tier:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.