No­vo mel­der Tresi­ba tid­ligt klar i Ki­na

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

No­vo Nor­disk for­ven­ter at in­tro­du­ce­re di­a­be­tes­mid­let Tresi­ba på det ki­ne­si­ske mar­ked al­le­re­de tid­ligt næ­ste år. Det er om­kring seks må­ne­der før den tid­li­ge­re ud­meld­te for­vent­ning fra me­di­ci­nal­virk­som­he­den, skri­ver Bloom­berg News. Sal­get af Tresi­ba vil sand­syn­lig­vis ta­ge tid om at kom­me op i fart, da det ik­ke vil væ­re på lan­dets til­skud­s­li­ste fra start, ef­ter at No­vo Nor­disk mod­ta­ger god­ken­del­sen til at sen­de pro­duk­tet på mar­ke­det, for­tæl­ler Ma­zi­ar Mi­ke Doust­dar, kon­cern­di­rek­tør i me­di­ci­nal­sel­ska­bet, til Bloom­berg News.

Me­di­co:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.