Hu­mor skal be­kæm­pe po­li­ti­ker­le­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tid­li­ge­re em­beds­mand Per Hel­ge Sø­ren­sen har i de se­ne­ste år haft suc­ces som ko­mi­ker. Med ind­sigt i det po­li­ti­ske liv har han bl.a. la­vet sjov med li­vet i en sty­rel­se og bu­reau­kra­ti­et i kom­mu­ner­ne. I hans tred­je show er tu­ren kom­met til mag­tens cen­trum, Chri­sti­ans­borg. Her er det sy­ste­met og ik­ke po­li­ti­ker­ne, den er gal med, for­tæl­ler Per Hel­ge Sø­ren­sen, der med showet vil for­sø­ge at mind­ske po­li­ti­ker­le­den.

»Hvis jeg kan få folk til at gri­ne af sy­ste­met, tror jeg, at vi er kom­met lidt tæt­te­re på en for­stå­el­se af po­li­ti­ker­ne og den hver­dag, som de le­ver i,« si­ger Per Hel­ge Sø­ren­sen.

”DJØF med løgn 3” har pre­mi­e­re i det gam­le Hof­te­a­ter på Chri­sti­ans­borg den 21. sep­tem­ber, her­ef­ter ryk­ker showet til Ti­vo­lis Kon­cert­sal i to uger og re­sten af lan­det i for­å­ret 2018.

Stand-up:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.