Ru­mæ­ni­en fy­rer land­stræ­ner før Dan­mark-mø­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Når det ru­mæn­ske her­re­lands­hold kom­mer til Kø­ben­havn for at mø­de Dan­mark i VMkva­li­fi­ka­tio­nen den 8. ok­to­ber, bli­ver det med en ny mand på træ­ner­bæn­ken. Ru­mæ­ni­ens Fod­bold­for­bund har be­slut­tet at op­hæ­ve kon­trak­ten med land­stræ­ner Chri­stoph Daum, for­di ru­mæ­ner­ne er uden chan­ce for at kom­me til VM i Rusland. Daum blev ind­sat i stil­lin­gen ef­ter EM sid­ste som­mer og fik til op­ga­ve at fø­re Ru­mæ­ni­en til VM i 2018. Det er end­nu ik­ke fast­lagt, hvem der skal over­ta­ge land­stræ­nerjob­bet. Iføl­ge Ki­ck­er er det var­me­ste navn Dan Petrescu, der li­ge nu er træ­ner for Cluj. Og­så Cos­min Con­tra, som er på kon­trakt hos Di­na­mo Buka­rest, er blandt kan­di­da­ter­ne.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.