»Ude­bli­vel­se vil ko­ste Dan­mark dyrt«

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Det kan få sto­re kon­se­kven­ser for det dan­ske kvin­delands­hold, hvis den igang­væ­ren­de fod­bold­kon­flikt re­sul­te­rer i, at Dan­mark bli­ver væk fra VM-kva­li­fi­ka­tions­kam­pen i Un­garn på tirs­dag. Så­dan ly­der det fra det dan­ske med­lem af Ue­fas Con­trol, Et­hi­cs and Di­sci­pli­nary Bo­dy, Jim Stjer­ne Han­sen. Han re­fe­re­rer til et tid­li­ge­re til­fæl­de, hvor det ude­blev­ne hold blev ude­luk­ket for re­sten af tur­ne­rin­gen, idømt en bø­de og næg­tet ad­gang til den næst­kom­men­de tur­ne­ring. Han for­ven­ter dog ik­ke sank­tio­ner, hvis Dan­mark stil­ler med et am­pu­te­ret hold.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.