An­tido­ping­folk: Rusland skal ud af vin­ter-OL

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Rusland har fort­sat ik­ke vist vil­je til at ska­be et tro­vær­digt an­tido­pin­g­ar­bej­de i kølvan­det på do­pings­kan­da­len i lan­det, der blev af­slø­ret i slut­nin­gen af 2015. Det me­ner 17 na­tio­na­le an­tido­pingor­ga­ni­sa­tio­ner, her­un­der An­ti Do­ping Dan­mark. Ef­ter et mø­de i Den­ver har Na­tio­nal An­ti-Do­ping Or­ga­niza­tion op­for­dret Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) til at ude­luk­ke Rusland fra vin­ter-OL i Syd­korea.

Do­ping:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.