Schouw køber re­je­fo­der i Ecu­a­dor

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Dan­ske Schouw & Co.’s køb af re­je­fo­der­pro­du­cen­ten Ali­mentsa er nu fal­det på plads med virk­ning fra ons­dag den 13. sep­tem­ber. Myn­dig­he­der­ne har god­kendt, at Schouw-dat­ter­sel­ska­bet Bio­mar køber 70 pct. af Ali­mentsa, som er Ecu­a­dors fjer­de­stør­ste pro­du­cent af re­je­fo­der. Det frem­går af en fonds­børs­med­del­el­se fra Schouw & Co. Kø­bet blev an­non­ce­ret i ju­ni, da Bio­mar af­tal­te at kø­be ak­tiepo­sten for 119 mio. dol­lars, hvil­ket den­gang sva­re­de til cir­ka 785 mio. kr. Ved da­gens kur­ser er det dog min­dre end 750 mio. kr. Her­ved træ­der Bio­mar for al­vor ind i det glo­ba­le mar­ked for re­je­fo­der­pro­duk­tion, og et nyt væk­st­om­rå­de etab­le­res.

In­du­stri:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.