J. Lauritzen ta­ber er­stat­nings­sag

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Re­de­ri­et J. Lauritzen har tabt en langstrakt sag til mo­tor­pro­du­cen­ten Man Die­sel & Tur­bo og skal nu be­ta­le om­kring 2 mio. kr. i sagsom­kost­nin­ger. Oprin­de­ligt var re­de­ri­et ble­vet til­kendt en er­stat­ning på 29 mio. kr. i sa­gen, der dre­jer sig om, hvor­vidt et smø­re­sy­stem har for­år­sa­get ska­der på mo­to­rer­ne i syv af re­de­ri­ets ski­be. Men i den­ne uge har Hø­jeste­ret valgt at om­stø­de Sø- og Han­dels­ret­tens dom fra au­gust 2016. Hø­jeste­ret me­ner så­le­des ik­ke, at der er grund­lag for, at J. Lauritzen kan kræ­ve er­stat­ning af Man Die­sel & Tur­bo. I ste­det skal re­de­ri­et be­ta­le lidt over 2 mio. kr. til mo­tor­pro­du­cen­ten, frem­går det af dom­men.

Dom:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.