Fod­bold­ba­ner står un­der vand

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den se­ne­ste tids sto­re mæng­der ned­bør har væ­ret hård ved de aar­hu­si­an­ske fod­bold­ba­ner. Så­le­des med­del­er Sport & Fri­tid i Aar­hus Kom­mu­ne i et brev til fod­bold­klub­ber­ne, at man­ge ba­ner står med blankt vand ef­ter ons­da­gens regn­vejr.

Kom­mu­nen har ik­ke op­ret­tet et de­ci­de­ret for­bud mod at bru­ge ba­ner­ne, men har hen­stil­let klub­ber­ne til at indstil­le ak­ti­vi­te­ter­ne frem mod we­e­ken­den. Det skyl­des, at hvis ba­ner­ne bli­ver trå­dt op på nu­væ­ren­de tids­punkt, vil det ik­ke væ­re mu­ligt at la­ve genop­ret­ning før til for­å­ret

Hå­bet er dog, at det er mu­ligt at af­vik­le we­e­ken­dens kam­pe.

Regn:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.