Skæ­ring-bor­ge­re skal hø­res

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Et enigt by­råd sat­te ons­dag en lo­kal af­stem­ning om at æn­dre som­mer­hu­s­om­rå­det Skæ­ring Strand til byzo­ne i gang.

Bag­grun­den er en æn­dring af plan­loven, som gi­ver kom­mu­ner­ne mu­lig­hed for at an­sø­ge er­hvervs­mi­ni­ste­ren om en lo­kal­pla­næn­dring se­ne­st den 15. ok­to­ber 2017. In­den skal kom­mu­nen gen­nem­fø­re en af­stem­ning blandt de be­rør­te grun­de­je­re, og mindst 3/4 af de dem skal øn­ske en over­før­sel til byzo­ne. Af­stem­nin­gen gen­nem­fø­res i pe­ri­o­den 15. sep­tem­ber til 3. ok­to­ber 2017. Der læg­gers op til, at nu­væ­ren­de ejere kan be­hol­de som­mer­hus­sta­tus, til der sker ejer­skif­te.

Byzo­ne:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.