Æl­dre bi­ler kla­trer op ad Pøt Møl­le

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

54 bi­ler fra før 1990’er­ne ta­ger lørdag tu­ren op ad Pøt Møl­le-bak­ken ad­skil­li­ge gange. To af dem er helt lo­ka­le.

Jør­gen Mo­gen­sen fra Thor­sø og Ole Vi­borg Jen­sen fra Sall, sidst­nævn­te i sin Lan­cia Abarth 112 fra 1988, vil sam­men med 52 an­dre kø­re­re fra Hi­sto­risk

Pøt Møl­le:

Mo­tor­sport dy­ste i at kø­re hur­tigst op ad bak­ken.

Der­for vil bak­ken væ­re spær­ret af fra kl. 10-16.

Der er træ­ning fra 10-12 og løb fra 13 til 16, for­tæl­ler Lis­beth Jen­sen, der ud over at væ­re gift med Ole Vi­borg og­så er of­fi­ci­al på da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.