Skunk­la­bo­ra­to­ri­um fun­det i Gre­naa

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Et tip før­te til, at po­li­ti­et ons­dag kom på spo­ret af et skunk­la­bo­ra­to­ri­um i et værk­sted på Er­hvervs­par­ken i Grenå. Kl. 19.50 duk­ke­de be­tjen­te­ne op på adres­sen for at se nær­me­re på sa­gen. Her kun­ne de al­le­re­de uden for byg­nin­gen kon­sta­te­re, at det lug­te­de kraf­tigt af hash. De ransa­ge­de der­for værk­ste­det med det sam­me og fandt i alt om­kring 200 hamp­plan­ter, der blev dyr­ket eller var ble­vet hø­stet på ste­det. Al­le plan­ter og ud­styr til la­bo­ra­to­ri­et blev be­slag­lagt. Der er p.t. in­gen sig­te­de, og po­li­ti­et le­der fort­sat ef­ter per­so­nen bag la­bo­ra­to­ri­et.

Gre­naa:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.