Kir­kesan­ser

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Lørdag af­ten gi­ver Lan­ge­næskir­ken sit bi­drag til Lan­ge­næs Kul­tur­festi­val, der har kørt si­den torsdag og slut­ter søn­dag. Kir­ken bli­ver den­ne af­ten ind­ret­tet til at gi­ve op­le­vel­ser for al­le san­ser­ne.

Kir­kens in­dre og yd­re bli­ver blandt an­det gjort til lær­red for ly­sin­stal­la­tio­ner, som vil gli­de over de gam­le mu­re. Der kæ­les og­så for hø­resan­sen, da bå­de mu­sik og ly­rik ind­går i af­te­nen med bi­drag fra bå­de kla­ver og cel­lo. Og­så La­bo­ra­to­ri­et for Kir­ke­dans er med­vir­ken­de til af­te­nen. Lan­ge­næskir­ken sæt­ter det he­le i gang klok­ken 18.

På op­le­vel­se:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.