Vi­va la na­ción chi­le­na

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Lørdag er der fest på Ca­saV58, når Club Ca­ma­leon fejrer Chi­les uaf­hæn­gig­heds­dag. Fejrin­gen star­ter, fra dø­re­ne åb­ner klok­ken 18, og klok­ken 21 ta­ger tin­ge­ne for al­vor fart. Her går ban­det Try­pi­cal Cum­bia nem­lig på sce­nen. Ban­det har ud­gangs­punkt i for­skel­li-

Ryt­misk:

ge sy­da­me­ri­kan­ske mu­si­kal­ske stilar­ter, sær­ligt cum­bia fra Co­lom­bia og me­rengue fra Den Do­mi­ni­kan­ske Re­pu­blik. Me­get pas­sen­de er der med­lem­mer i grup­pen fra net­op Chi­le for­u­den Co­lom­bia, Bra­si­li­en og Dan­mark. Det ko­ster 80 kro­ner at væ­re til fe­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.