Bu­gat­ti med 1.500 hk bag ek­strem ver­dens­re­kord

0-400 km/t. og fuld ned­brems­ning på 41,9 sek. – med en tid­li­ge­re F1-kø­rer ved rat­tet.

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Jag­ten på top­ha­stig­hed og gni­stren­de ac­ce­le­ra­tion­s­ti­der er me­re in­tens end no­gen­sin­de. Og kun­der­ne er der. I 1960’er­ne var en Lam­borg­hini Mi­u­ra den før­ste se­ri­e­pro­du­ce­re­de sport­s­vogn med en top­fart på lidt over 300 km/t.

Men først i 2003 blev den magi­ske græn­se på 400 km/t. over­skre­det, da Volkswa­gen præ­sen­te­re­de Bu­gat­ti Veyron, og top­far­ten blev øget til mindst 420 km/t., da den se­ne­ste Bu­gat­ti, nav­net er Chiron, kom sid­ste år.

Men her slut­ter re­kor­der­ne ik­ke. Bu­gat­ti har net­op la­vet en ny va­ri­ant af fart­re­kor­der: 0-400 km/t. og så fuld ned­brems­ning til 0. Det he­le blev over­ståt på 41,9 sek., og for­løb så­le­des: 0-300 blev

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.