Mand fængs­let ef­ter fund af 280 ki­lo hash

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Un­der en ransag­ning fandt po­li­ti­et tors­dag om­kring 280 ki­lo hash og en skar­pladt AK-47-au­to­ma­trif­fel på en adres­se i Ka­strup på Ama­ger. En 43-årig mand er ble­vet sig­tet for be­sid­del­se af de hund­red­vis ki­lo hash med hen­blik på at sæl­ge det. Han er og­så sig­tet for vå­ben­be­sid­del­se un­der sær­ligt skær­pen­de om­stæn­dig­he­der. Det op­ly­ste po­li­ti­in­spek­tør Flem­m­ing Mad­sen fre­dag. Man­den blev fre­dag frem­stil­let i grund­lovs­for­hør i Kø­ben­havns By­ret, hvor han er­kend­te be­sid­del­se af hash og AK-47ri­f­len, men af­vi­ste, at der var et magasin i våb­net. Imid­ler­tid fandt en dom­mer grund­lag for at va­re­tægts­fængs­le ham i 25 da­ge. Man­den, der blev an­holdt tors­dag ef­ter­mid­dag, er tid­li­ge­re med­lem af en ro­ck­er­klub. Po­li­ti­et vur­de­rer, at de man­ge ki­lo hash har en vær­di på mindst 14 mio. kr.

Fængs­ling:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.