Po­li­ti ef­ter­ly­ser vi­deo­er i sag om stenkast

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fyns Po­li­ti be­der of­fent­lig­he­den om hjælp i sa­gen om stenkast fra en mo­tor­vejs­bro. Po­li­ti­et op­for­drer bor­ge­re til at ind­sen­de over­våg­nings­vi­deo, vi­deo fra vildt­ka­me­ra­er el­ler an­det, som må­ske kan hjæl­pe po­li­ti­et på spor af ger­nings­man­den el­ler -mæn­de­ne. Det skrev po­li­ti­et i en pres­se­med­del­el­se fre­dag ef­ter­mid­dag. Det var nat­ten til lør­dag den 9. september, at en el­ler fle­re ger­nings­mænd ka­ste­de en sten ned på den fyn­s­ke mo­tor­vej ved Speds­b­jerg­vej. Po­li­ti­et an­ser hæn­del­sen for et be­vidst for­søg på mand­drab. In­gen blev dog ramt af ste­nen. En per­son­bil, der kom kø­ren­de i øst­lig ret­ning, nå­e­de at und­vi­ge.

Stenkast:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.