Fa­mi­li­er til ny­dan­ske un­ge tjek­ker mo­bi­ler

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Man­ge ny­dan­ske un­ge fø­ler sig ud­sat for so­ci­al kon­trol bå­de i og uden for hjem­met. Det vi­ser nye tal fra Ud­læn­din­ge- og In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et. F.eks. har me­re end hver sjet­te ny­dan­sker mel­lem 18 og 29 år væ­ret ud­sat for, at fa­mi­lie­med­lem­mer har tjek­ket de­res mo­bil, mail, com­pu­ter el­ler ta­ske for at kon­trol­le­re dem. Det gæl­der kun hver 10. dan­ske ung. Tal­le­ne vi­ser og­så, at me­re end hver sjet­te ny­dan­sker har væ­ret ud­sat for, at fa­mi­lie­med­lem­mer har over­vå­get dem ved at rin­ge til dem el­ler føl­ge ef­ter dem. /

Kon­trol:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.