Trump har god­kendt en re­so­lu­tion mod had­grup­per

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Præ­si­dent Do­nald Trump har un­der­skre­vet en re­so­lu­tion, der for­døm­mer bl.a. hvi­de na­tio­na­li­ster. Re­so­lu­tio­nen er ud­ar­bej­det af Kon­gres­sen. Den for­døm­mer had­grup­per og til­hæn­ge­re af hvidt over­her­re­døm­me. I tek­sten står der bl.a., at un­der­skri­ver­ne »for­døm­mer hvi­de na­tio­na­li­ster, til­hæn­ge­re af hvidt over­her­re­døm­me, Ku Klux Klan, ny­na­zi­ster og an­dre had­grup­per«. Re­so­lu­tio­nen blev til, ef­ter at et an­greb fandt sted i by­en Char­lot­tesvil­le i Vir­gi­nia den 12. au­gust. Den blev tid­li­ge­re på ugen ved­ta­get enstem­migt i Kon­gres­sen.

USA:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.