”Jor­dens Søj­ler” ud­kom­mer som spil

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den 12. september ud­gav be­st­sel­ler­for­fat­te­ren Ken Fol­lett sin nye stor­ro­man, ”Den evi­ge ild” (Se in­ter­view). Bo­gen er en del af hans Kings­brid­ge-tri­lo­gi li­ge­som ver­dens­suc­ce­sen ”Jor­dens Søj­ler”, der er solgt i 26 mio. ek­sem­pla­rer ver­den over. Og nu er ”Jor­dens Søj­ler” net­op ud­kom­met i en com­pu­ter­spil-ud­ga­ve. »Fol­lett går me­get op i re­search af de hi­sto­ri­ske

Com­pu­ter­spil:

de­tal­jer i si­ne bø­ger, og spil­let har den sam­me lidt tun­ge grun­dig­hed,« skri­ver Jyl­lands-Po­stens an­mel­der. Spil­let kal­des af ud­vik­ler­ne en ”in­ter­ak­tiv ro­man” og den lang­som­me­li­ge hand­ling (i com­pu­ter­spil-re­gi) fo­ku­se­rer på op­byg­nin­gen af ka­ted­ra­len i Kings­brid­ge. Du spil­ler en munk, der blandt an­det læ­ser op af Bib­len og præ­ci­sions­ud­hak­ker gar­goy­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.