DBU har gi­vet spil­ler­ne et ul­ti­ma­tum

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

»Meld jer lands­holds­klar se­ne­st lør­dag, el­lers ta­ger vi plan B i brug.« Så­dan ly­der det fra DBU til spil­ler­ne på kvin­delands­hol­det, der ef­ter pla­nen skal spil­le VMkva­li­fi­ka­tions­kamp på tirs­dag. EM-sølvvin­der­ne vil ik­ke op­træ­de i DBUre­gi, så læn­ge Spil­ler­for­e­nin­gen og DBU for­hand­ler om en ny lands­holds­af­ta­le. Der­for er det fort­sat helt åbent, hvem land­stræ­ner Sø­ren Ran­da-Boldt kan ta­ge med til kam­pen i Un­garn. DBU og Spil­ler­for­e­nin­gen mø­des igen lør­dag mor­gen klok­ken 9, og for­hand­lin­ger­ne skal alt­så mun­de ud i en af­ta­le, in­den da­gen er om­me. El­lers kan land­stræ­ne­ren bli­ve tvun­get til at sam­men­sæt­te et hold af spil­le­re, der står uden for fag­for­e­nin­gen.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.