Kron­prins Fre­de­rik ta­ger ot­te år me­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kron­prins Fre­de­rik blev fre­dag gen­valgt som med­lem af Den In­ter­na­tio­na­le Olym­pi­ske Ko­mité (IOC) for en ny ot­te­årig pe­ri­o­de. Det ske­te un­der IOC-kon­gres­sen i Perus ho­ved­stad, Li­ma. Gen­val­get væk­ker glæ­de hos Ni­els Ny­gaard, der er for­mand i Dan­marks Idræts­for­bund (DIF). »Vi kan der­med fort­sæt­te det go­de sam­ar­bej­de om at ud­vik­le OL og in­ter­na­tio­nal idræt. Det har stor vær­di for DIF og dansk idræt, at kron­prin­sen sid­der så cen­tralt pla­ce­ret og kan væ­re med til at præ­ge ud­vik­lin­gen.«

IOC:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.