Volds­mand råb­te sin adres­se til of­re

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 23-årig mand blev tors­dag an­holdt og sig­tet for vold, ef­ter at han hav­de slå­et og spar­ket en 47-årig mand og til­delt en 30-årig mand fle­re lus­sin­ger på en le­ge­plads på El­sted­høj i Ly­strup. Den 23-åri­ge mand kom gå­en­de for­bi en grup­pe på tre mænd, da han plud­se­ligt be­gynd­te at rå­be op og gå hen imod dem. Da mæn­de­ne vil­le dys­se ham ned, slog den 23-åri­ge den ene, en 47-årig mand, i ho­ve­d­et og på skul­de­ren med fle­re knyt­næ­ve­slag, så han faldt til jor­den. Her spar­ke­de den 23-åri­ge mand ham fle­re gan­ge. Da en 30-årig mand for­søg­te at gå imel­lem, blev han skub­bet op af et hegn og fik fle­re lus­sin­ger. Her­ef­ter gik den 23-åri­ge fra ste­det, mens han råb­te sin adres­se og sag­de, at de ba­re kun­ne rin­ge til po­li­ti­et. Det gjor­de mæn­de­ne så, og det vi­ste sig at væ­re den rig­ti­ge adres­se, da po­li­ti­et ban­ke­de på. Man­den er­kend­te over­fal­det, blev an­holdt og sig­tet for vold.

Ly­strup:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.