Mad­pak­ke­tyv brød ind i bør­ne­ha­ve

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Der mød­te en vagt et ejen­dom­me­ligt syn, da han nat­ten til fre­dag mød­te op i Bør­ne­hu­set Solsik­ken på Tor­ve­væn­get i Tran­b­jerg. Vag­ten re­a­ge­re­de på en alarm og reg­ne­de med, at der var falsk alarm, el­ler at ger­nings­man­den hav­de nå­et at stik­ke af. Vag­ten gik en run­de om bør­ne­hu­set og op­da­ge­de et knust vin­due ind til bør­ne­nes pu­de­rum. Da han gik

Tran­b­jerg:

ind i pu­de­rum­met, lå en 28-årig mand og sov i en seng, han hav­de la­vet af pu­der­ne. Rundt om­kring ham lå fle­re åb­ne mad­pak­ker, som han hav­de ta­get fra in­sti­tu­tio­nens kø­le­skab og spist af. Vag­ten væk­ke­de man­den, der for­holdt sig helt ro­ligt, mens der blev rin­get ef­ter po­li­ti­et. Den 28-åri­ge mad­pak­ke­tyv blev an­holdt og sig­tet for ind­brud­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.