Li­fe Bo­ats by­der igen på åben båd

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

De sej­len­de kvin­de­skul­p­tu­rer, ”Li­fe Bo­ats”, læg­ger til i Fre­gat­hav­nen i Ebelt­oft i for­bin­del­se med PostNord Dan­mark Rundt i dag.

Li­fe Bo­ats er tre kvin­de­krop­pe støbt i fi­ber­be­ton og er skul­p­turski­be med nav­ne­ne Liv, Længsel og Minder; den un­ge, den gravi­de og den gam­le kvin­de. In­teres­se­re­de får mu­lig­hed for at kom­me om bord og se sig rundt på de sej­len­de kunst­vær­ker i lø­bet af ski­be­nes we­e­kendop­hold i Ebelt­oft.

Idékvin­de og kunst­ner

Syd­jurs:

bag kunst­vær­ket er norsk­fød­te Ma­rit Bent­he Nor­heim, som har skabt dem til Eu­ro­pæ­isk Kul­tur­ho­vedstad Aar­hus 2017, hvor de el­mo­to­ri­se­re­de ski­be sej­ler rundt mel­lem de 15 kom­mu­ner i kul­tur­ho­vedstadspro­jek­tet.

Li­fe Bo­ats be­søg­te og­så Ebelt­oft i ef­ter­å­ret 2016, men nå­e­de man ik­ke at op­le­ve dem den­gang, får man nu mu­lig­hed for et nær­me­re kig lør­dag 16. september mel­lem kl. 10 og 16 og søndag 17. september mel­lem kl. 12 og 15.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.