Ind­vi­el­se med Mozart

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Søndag for­mid­dag mar­ke­rer en helt sær­lig fest- og mu­sik­høj­mes­se i Sct. Pauls Kir­ke i Aar­hus, at en om­fat­ten­de renova­tion og ud­byg­ning af kir­ken er over­stå­et. Pro­jek­tet tog et år at fuld­fø­re.

Det spe­ci­el­le islæt ved høj­mes­sen bli­ver en op­fø­rel­se af Mozarts po­mpø­se ”Kro­nings­mes­se”. For at op­fø­re styk­ket har man hid­kaldt en velvalgt ska­re af mu­si­ke­re fra sym­fo­ni­o­r­ke­stre­ne i Aar­hus, Oden­se, Aal­borg og Dan­marks Ra­dio for­u­den Sct. Pauls Can­to­ri med fi­re sang­so­li­ster og di­ri­gen­ten Tho­mas Kri­sti­an Ni­el­sen. Høj­mes­sen be­gyn­der klok­ken 10.

Klas­sisk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.