3

By­ens bed­ste sol­ned­gang fås uden tvivl hos Mi­los. Restau­ran­ten lig­ger i en gam­mel vind­møl­le, og fra den ene si­de af ter­ras­sen er der ud­sigt over Ægæ­er­ha­vet og til den an­den si­de he­le Olym­pos. Ma­den er klas­sisk græsk med al­le de lo­ka­le ret­ter, her­i­blandt d

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

GO­DE SPISESTEDER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.