Ulyk­ke un­der ral­ly var uheld

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En vold­som ulyk­ke un­der et ral­lyløb i Ran­ders i sep­tem­ber, hvor to per­so­ner blev dræbt, skyld­tes for­ment­lig en punk­te­ring. Det skri­ver bil­in­spek­tø­ren i sin rap­port om ulyk­ken. Bil­in­spek­tø­ren kon­klu­de­rer der­for, at der var ta­le om et hæn­de­ligt uheld, og at der ik­ke er grund­lag for at sig­te no­gen i for­bin­del­se med ulyk­ken. Ulyk­ken ske­te 16. sep­tem­ber ved ral­lylø­bet Yoko­ha­ma Mester­ska­bet Vest i om­rå­det om­kring Lol­lands­vej i den syd­ve­st­li­ge del af Ran­ders.

Punk­te­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.