Mindst 10 om­kom­met i sko­v­bran­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

USA: Mindst 10 per­so­ner er om­kom­met som føl­ge af de i alt 14 sko­v­bran­de, der hær­ger Ca­li­for­ni­en. Mindst 1.500 byg­nin­ger er øde­lagt. På sam­me tid er et stort an­tal ind­byg­ge­re sav­net i de de­le af det nord­li­ge Ca­li­for­ni­en, der er ramt af bran­de­ne. Det si­ger del­sta­tens brand­chef, Ken Pim­lott. Han for­ven­ter sta­dig, at an­tal­let af dø­de. Brand­che­fen vur­de­rer, at om­kring 20.000 men­ne­sker er ble­vet evaku­e­ret. Des­u­den er fle­re end 50.000 men­ne­sker uden strøm. Bran­de­ne ra­ser i ot­te re­gio­ner i Ca­li­for­ni­en, her­un­der Na­pa, So­no­ma og Yu­ba, som er kendt for vin­pro­duk­tion. De fle­ste af de i alt 14 bran­de brød ud søn­dag ved ti­ti­den om for­mid­da­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.