Top­rå­d­gi­ver for Kha­me­nei ad­va­rer Trump

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Iran: En top­rå­d­gi­ver for Irans øver­ste le­der ad­va­rer USA mod at be­teg­ne Den Iran­ske Re­vo­lu­tions­gar­de som en ter­r­or­grup­pe. Han ad­va­rer iføl­ge Reu­ters om, at Te­he­ran har al­le »mu­lig­he­der på bor­det« som mod­svar. USA’s præ­si­dent, Do­nald Trump, ven­tes i den­ne uge at kom­me med sit en­de­li­ge bud på, hvor­dan han vil ind­dæm­me Irans ind­fly­del­se i re­gio­nen. Han ven­tes og­så at kal­de Irans eli­te­sol­da­ter i Re­vo­lu­tions­gar­den for en ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion. »Ame­ri­ka­ner­ne er for små til at kun­ne ska­de Re­vo­lu­tions­gar­den,« si­ger Ali Ak­bar Velay­a­ti iføl­ge nyheds­bu­reau­et ISNA.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.