Kunst­ty­ve­ri i Hor­sens er uopkla­ret: »Det ir­ri­te­rer mig vold­somt«

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Kunst: Kunst­ne­ren René Holm fik man­dag den 9. ok­to­ber stjå­let seks olie­ma­le­ri­er, der ind­gik i hans so­loud­stil­ling på Gal­le­ri Franz Pe­der­sen, be­lig­gen­de på en vil­la­vej i Hor­sens.

De ma­ske­re­de ger­nings­mænd, som kl. 9 om mor­ge­nen knu­ste gal­le­ri­ets glas­fa­ca­de og der­ef­ter stjal vær­ker­ne til en sam­let vær­di på 46.000 kr., er end­nu ik­ke ble­vet fun­det. Det op­ly­ser kunst­ne­ren da­gen der­på:

»Desvær­re. Jeg hav­de en lil­le tro på, at po­li­ti­et vid­ste, at det var nog­le lo­ka­le gangste­re, der sad med vær­ker­ne i en lej­lig­hed el­ler på en bo­de­ga i by­en,« si­ger René Holm, der dog for­tæl­ler, at det bli­ver svært for ty­ve­ne at sæl­ge vær­ker­ne vi­de­re.

Ef­ter kunst­ne­ren i går del­te nyhe­den om kunst­ty­ve­ri­et på sin Fa­ce­book­pro­fil, er den ble­vet delt 1.100 gan­ge: »Folk fra he­le lan­det har delt. Al­le, der har no­get med sam­tids­kunst at gø­re. Bl.a. har auk­tions­hu­se som Lauritz og Bruun Ras­mus­sen delt nyhe­den, så det bli­ver sinds­sygt svært for ty­ve­ne, hvis de vil om­sæt­te vær­ker­ne til pen­ge ad den vej,« si­ger han.

Selv om kunst­ne­ren er øko­no­misk dæk­ket af gal­le­ri­ets for­sik­ring, står han til­ba­ge med en ær­ger­lig fø­lel­se:

»Hvis ty­ve­ne får kol­de fød­der, så er fryg­ten, at de gra­ver vær­ker­ne ned i et hul el­ler sæt­ter ild til dem. Det ir­ri­te­rer mig vold­somt, at vær­ker­ne nu er rykket ud af den sam­men­hæng, som de ind­gik i, so­loud­stil­lin­gen på i alt 26 vær­ker. Jeg sid­der ba­re til­ba­ge og tæn­ker: Hvor­for? Hvor er de hen­ne? Jeg kan ik­ke sam­le al­le vær­ker­ne om 10 år. De er ba­re væk.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.