Fod­bold­kamp gav Ka­nal 5 en se­er­re­kord

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tv: 1 mio. dan­ske­re så søn­dag af­ten Dan­mark spil­le uaf­gjort mod Ru­mæ­ni­en i en af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kamp frem mod VM. Det frem­går af Kan­tar Gal­lups ugent­li­ge se­er­ba­ro­me­ter.

Det gav så­le­des en se­er­re­kord til Ka­nal 5, som er en del af Di­scove­rys ka­nal­por­te­føl­je.

»At få en mil­li­on se­e­re for før­ste gang er en fan­ta­stisk milepæl for os, og fak­tisk bli­ver kam­pen mod Ru­mæ­ni­en vo­res mest se­te ud­sen­del­se no­gen­sin­de. At slut­stil­lin­gen i Dan­marks pul­je så be­ty­der, at vi og se­er­ne får yder­li­ge­re to play­of­f­kam­pe på Ka­nal 5, er selv­føl­ge­lig en fan­ta­stisk bonus,« si­ger Chri­sti­an Kemp, adm. di­rek­tør i Di­scove­ry Networ­ks Dan­mark, i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.