Sto­ck­holm vil over­ta­ge fod­bold-EM i 2020

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Fod­bold: Når EM i fod­bold i 2020 fejrer 60 års ju­bilæum, bli­ver slut­run­den af­holdt i fle­re eu­ro­pæ­i­ske stor­by­er. Da Det Eu­ro­pæ­i­ske Fod­bold­for­bund (Ue­fa) for tre år si­den valg­te 13 værts­by­er, blev Sto­ck­holm for­bi­gå­et. Men nu hå­ber Sto­ck­holm al­li­ge­vel på at få chan­cen, da Bel­gi­ens ho­ved­stad, Bruxelles, kan få svært ved at få et nyt sta­dion klar til slut­run­den. Tirs­dag bak­ker Sto­ck­holm og na­bokom­mu­nen Sol­na op om Det Sven­ske Fod­bold­for­bunds an­søg­ning. Ue­fa vil træf­fe en be­slut­ning på et mø­de den 7. de­cem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.