Na­tur­lig­vis mu­sik

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Klas­sisk: Na­tu­ren og kun­sten har igen­nem hi­sto­ri­en væ­ret tæt for­bund­ne, som for ek­sem­pel da gul­dal­der­ma­ler­ne lod den bug­nen­de dan­ske bøg stå frem på lær­re­det. Og­så i mu­sik­ken er der of­te en for­bin­del­se til mu­sik­ken, og den­ne bli­ver tors­dag og fre­dag frem­hæ­vet i kon­cer­ter i Mu­sik­hu­set Aar­hus.

Her vil di­ri­gent Morten Schuldt-Jen­sen og vi­o­lin-so­list Ian Van rens­burg nem­lig stil­le sig i spid­sen for en frem­fø­rel­se af Vi­val­dis bru­sen­de værk ”De fi­re års­ti­der” samt Hän­dels ”Wa­ter Mu­sic”. Kon­cer­ten star­ter beg­ge da­ge klok­ken 19.30.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.