Pe­ter Mad­sen vil ik­ke ud­ta­le sig i drabs­sag

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Den drabs­sig­te­de Pe­ter Mad­sen øn­sker ik­ke læn­ge­re at ta­le med po­li­ti­et, har han op­lyst via sin for­sva­rer, si­ger Kø­ben­havns Po­li­ti.

»Vi har få­et be­sked fra hans for­sva­rer om, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i øje­blik­ket,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Jens Møl­ler.

Med­del­el­sen fra ad­vo­kat Be­ti­na Hald Eng­mark modt­og po­li­ti­et tirs­dag.

For­le­den fandt dyk­ke­re i Kø­ge Bugt fle­re lig­de­le af den sven­ske jour­na­list Kim Wall, der var ta­get ud for at sej­le med Pe­ter Mad­sen i hans ubåd. Ho­ve­det og to ben duk­ke­de op. Des­u­den blev der fun­det en kniv og fle­re styk­ker tøj. Tid­li­ge­re har den 46-åri­ge Mad­sen for­kla­ret Kim Walls død med, at gæ­sten ved et uheld blev ramt i ho­ve­det af en lu­ge på ubå­den.

Imid­ler­tid er der ik­ke spor af frak­tur på kra­ni­et, op­ly­ste po­li­ti­et i we­e­ken­den, og bl.a. den op­lys­ning øn­ske­de po­li­ti­et an­gi­ve­ligt at kon­fron­te­re den va­re­tægts­fængs­le­de mand med.

Det er en sig­tets ret ik­ke at sva­re på po­li­tiets spørgs­mål.

Ef­ter­forsk­ning:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.