An­hol­del­se i sag om bom­ber­ne i Bruxel­les

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Bel­gi­ske myn­dig­he­der har an­holdt en mand i for­bin­del­se med det bom­be­an­greb, der ram­te Bruxel­les’ luft­havn og me­tro­sy­stem i marts 2016. 32 blev dræbt. Det dre­jer sig om en 39-årig bel­gisk stats­bor­ger, der in­den for fem da­ge skal for en dom­stol, op­ly­ser den fø­de­ra­le an­kla­ger i Bruxel­les ons­dag. Man­den er sig­tet for at del­ta­ge i ak­ti­vi­te­ter, der er for­bun­det med en ter­r­or­grup­pe, ”ter­r­or­drab” el­ler ”for­søg på ter­r­or­drab” en­ten som ger­nings­mand el­ler med­skyl­dig. An­gre­be­ne fandt sted den 22. marts 2016, da tre selv­mord­s­bom­be­re om mor­ge­nen an­greb by­en. De to før­ste eks­plo­sio­ner ske­te i af­gangs­hal­len i luft­hav­nen Za­ven­tem, hvor 16 mi­ste­de li­vet. Godt en ti­me se­ne­re sprang end­nu en bom­be i et me­tro­tog i ho­ved­sta­dens eu­ro­pæ­i­ske kvar­ter. Og­så her dø­de 16 ci­vi­le. Ni per­so­ner er tid­li­ge­re ble­vet an­kla­get i for­bin­del­se med an­gre­be­ne.

Bel­gi­en:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.