»124 mio. børn er ek­stremt over­væg­ti­ge«

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

An­tal­let af ek­stremt over­væg­ti­ge børn er øget dra­ma­tisk i de se­ne­ste 40 år og lig­ger på om­kring 124 mio.. Det op­ly­ser Ver­dens­sund­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO. For­ske­re gen­nem­gå­et over 2.400 un­der­sø­gel­ser, der om­fat­ter op mod 130 mio. børn og te­e­na­ge­re. Yder­li­ge­re 123 mio. børn hav­ner i ka­te­go­ri­en over­væg­ti­ge. For­sker­ne ad­va­rer om fa­ren for en dob­belt­byr­de af fejl­er­næ­ring, da stig­nin­gen i an­tal­let af over­væg­ti­ge børn er langt stør­re end fal­det i an­tal­let af un­de­rer­næ­re­de børn.

WHO:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.