Vært er sur på re­a­li­ty-del­ta­ge­re med hjemvé

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Sid­ste år sat­te re­a­li­typro­gram­met ”Ro­bin­son Eks­pe­di­tio­nen” på TV3 ny re­kord i an­tal del­ta­ge­re, der gav op før tid. Det blev til syv i alt.

I år er bil­le­det no­gen­lun­de det sam­me. Det får vær­ten Jakob Kjeld­berg, til at suk­ke i Ek­stra Bla­det. Men nu er det slut med fra­fal­det, lover han.

»Vi må er­ken­de, at vi har ta­get de for­ker­te med. En­hver, der gi­ver op, som de gi­ver op, hø­rer ik­ke til i "Ro­bin Eks­pe­di­tio­nen",« si­ger han til Ek­stra Bla­det. Han me­ner ik­ke, at stra­bad­ser­ne er ble­vet vær­re end i de tid­li­ge­re års kon­kur­ren­cer: So­len skin­ner, man ke­der sig, kon­kur­ren­cen er hård.

Re­a­li­ty-tv:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.