EU pres­ser for at ful­den­de ban­ku­ni­o­nen

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

For­hand­lin­ger­ne om de sid­ste ele­men­ter i EU’s ban­ku­ni­on skal ful­den­des i 2018, så med­lem­slan­de­ne hur­tigst mu­ligt bli­ver bed­re i stand til at mod­stå øko­no­mi­ske chok. Det er må­let med en ræk­ke nye for­slag, som EUKom­mis­sio­nen ons­dag spil­le­de ud med. Et af de ho­ved­ele­men­ter, der sta­dig mang­ler i ban­ku­ni­o­nen, er en fæl­les eu­ro­pæ­isk ind­sky­der­ga­ran­ti til at sik­re bank­kun­ders pen­ge i til­fæl­de af krak. Her har især Tys­kland strit­tet imod. EU-Kom­mis­sio­nen be­bu­der sam­ti­dig et stort ud­spil i be­gyn­del­sen af det nye år for at kom­me nød­li­den­de lån til livs.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.