Dan­se­kom­pag­ni mod­ta­ger le­gat

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Med 30.000 kr. blev det aar­hu­si­an­ske dan­se­kom­pag­ni Don Gnu tirs­dag an­er­kendt for sit vir­ke, da de to kunst­ne­ri­ske le­de­re, Jan­nik Elkær og Kri­stof­fer Lou­is An­d­rup Pe­der­sen, modt­og et le­gat fra en fond, der sæt­ter me­re end al­min­de­ligt pris på dans.

Det er Bal­let­me­ster Al­bert Gau­bi­ers og Poul Wal­dor­f­fs Fond, der har få­et øje på dan­ser­ne og un­der­stre­ge­de, at til­de­lin­gen af le­ga­tet sker ik­ke på bag­grund af en en­kelt fo­re­stil­ling, men som en an­er­ken­del­se af de to mænds sam­le­de kunst­ne­ri­ske vir­ke som koreo­gra­fer og dan­se­re i kom­pag­ni­et.

Don Gnu hol­der til på Bora Bora, og det er og­så her, at der den 9. novem­ber er dan­marks­pre­mi­e­re på den nye fo­re­stil­ling, ”Hu­man in Ba­lan­ce”, som la­ves i et sam­ar­bej­de med dan­se­re fra den cypri­o­ti­ske by Pa­fos, der er eu­ro­pæ­isk kul­tur­ho­vedstad sam­men med Aar­hus.

Le­gat:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.