Vaks bor­ger sat­te po­li­ti­et på spo­ret af mu­lig sprit­bi­list

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Tirs­dag om­kring kl. 18 fik po­li­ti­et en an­mel­del­se fra en bor­ger, der hav­de spot­tet en bil, hvor fø­re­ren mu­lig­vis var på­vir­ket af spi­ri­tus. Bor­ge­ren hav­de no­te­ret num­mer­pla­den, så po­li­ti­et hur­tigt kun­ne fin­de frem til bi­len på Ba­ne­gårds­plad­sen i Aar­hus.

Bi­len var ført af en 44årig mand, der vir­ke­de på­vir­ket, da han steg ud

Sprit­bi­list:

af bi­len. Han hav­de en halv li­ter øl i hån­den, og al­ko­hol­te­sten vi­ste da og­så, at han hav­de en pro­mil­le på me­re end det til­lad­te.

Man­den blev sig­tet for spi­ri­tus­kør­sel og for kør­sel uden fø­rer­ret. Da po­li­ti­et tjek­ke­de man­den i re­gi­stret, vi­ste det sig nem­lig, at hans kø­re­kort al­le­re­de var ind­dra­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.