Klas­sisk mu­sik i na­tu­rens vold

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Aar­hus Sym­fo­ni­o­r­ke­ster er i fuld gang med sin ef­ter­års­sæ­son, og me­get be­teg­nen­de ta­ger det tors­dag af­ten fat på års­ti­der­nes skif­ten i form af Vi­val­dis ”De fi­re års­ti­der” i mu­sik­hu­sets Sym­fo­nisk Sal.

Der er og­så tryk på bå­de na­tu­ren og mu­sik­ken i Hän­dels ”Wa­ter Mu­sic”, som er kom­po­ne­ret over en sejl­tur sam­men med hof­mænd og adels­folk, som sym­fo­ni­o­r­ke­ste­ret spil­ler fre­dag af­ten.

I beg­ge til­fæl­de er Mor­ten Schuldt-Jen­sen di­ri­gent, mens vi­o­li­si­sten Ian van Rens­burg er so­list.

Hvis man ger­ne vil hø­re lidt me­re om mu­sik­ken, kan man mø­de op til kon­cer­t­op­takt tors­dag kl. 18.3019. Det er gra­tis at del­ta­ge i den­ne op­takt.

Klas­sisk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.