11 li­ster kæm­per om 29 sto­le

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Der er 29 plad­ser i by­rå­det i Skan­der­borg Kom­mu­ne. De skal be­sæt­tes ved val­get den 21. novem­ber, og 110 kan­di­da­ter fra 11 for­skel­li­ge li­ster kæm­per om plad­ser­ne. Føl­gen­de op­stil­ler:

So­ci­al­de­mo­kra­ti­et (A) (23 kan­di­da­ter; 17 mænd, seks kvin­der)

Ra­di­ka­le Ven­stre (B) (ni kan­di­da­ter; tre mænd, seks kvin­der)

Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti (C) (ot­te kan­di­da­ter; syv mænd, en kvin­de)

Nye Bor­ge­lig (D) (tre kan­di­da­ter; to mænd, en kvin­de)

SF (F) (seks kan­di­da­ter; fi­re mænd, to kvin­der)

Sam­men­hol­det (G) (en mand)

Li­be­ral Al­li­an­ce (I) (ot­te kan­di­da­ter; seks mænd, to kvin­der)

Dansk Fol­ke­par­ti (O) (23 kan­di­da­ter; 19 mænd, fi­re kvin­der)

Ven­stre (V) (17 kan­di­da­ter; 14 mænd, tre kvin­der)

En­heds­li­sten (Ø) (ni kan­di­da­ter: fem mænd, fi­re kvin­der)

Al­ter­na­ti­vet (Å) (tre kan­di­da­ter; en mand, to kvin­der).

Der er ind­gå­et valg­for­bund mel­lem A, F, G, Ø og Å. Mel­lem B og C. Og mel­lem D, I, O og V.

Al­le par­ti­er op­stil­ler si­de­ord­net, så det er de per­son­li­ge stem­mer, der af­gør, hvem der væl­ges. Ø op­stil­ler dog på par­ti­li­ste. G har og­så valgt par­ti­li­ste – men med ba­re én kan­di­dat har det vist kun aka­de­misk in­ter­es­se.

Skan­der­borg:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.