Fagsko­le får ny le­der og ny for­mand

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

For­stan­der Sti­ne Stid­sen har sagt ja til en skole­le­der­stil­ling på Kors­holm Sko­le og for­la­der der­med Had­sten Fri Fagsko­le den 15. ok­to­ber.

In­ge-Dor­te Wan­dall står klar til at ta­ge over, og den nye for­stan­der flan­ke­res af ny lo­kal be­sty­rel­ses­for­mand Bent En­gel­bre­cht, der po­in­te­r­er, at det er be­sty­rel­sens kla­re indstil­ling, at ret­nin­gen er sat, og at det nu hand­ler om at få fast grund un­der fød­der­ne.

»Til at ta­ge over ef­ter Sti­ne Stid­sen har vi der­for hen­tet en er­fa­ren kvin­de fra kostsko­le­ver­de­nen, og det bli­ver så­le­des In­ge-Dor­te Wan­dall, der har er­fa­ring som le­der af dag­højsko­len IDA og se­ne­st som for­stan­der for San­se­stormer­ne og Ris­skov Ef­ter­sko­le.«

Der hol­des af­skeds­re­cep­tion for Sti­ne Stid­sen den 13. ok­to­ber kl. 1415 på sko­len. Sam­ti­dig er det mu­ligt at træf­fe In­ge-Dor­te Wan­dall.

FAVRSKOV:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.