Æb­le­dag på den gam­le møl­le

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Skan­der­borg: På søn­dag d. 15. ok­to­ber kl. 10-16 vil det duf­te af æb­ler og sum­me af liv og ly­de overalt på Mu­se­et på Gl. Rye Møl­le. Lås­byæb­lets Ven­ner kom­mer og af­hol­der Æb­le­dag, og man kan få pres­set si­ne æb­ler til ju­i­ce, sma­ge på æb­le­ci­der og æb­le­chips, læ­re me­re om lo­ka­le æb­lesor­ter og me­get an­det. Bør­ne­ne kan gå på op­da­gel­se med Mu­se­ums­de­tek­ti­ven og vin­de præ­mi­er, la­ve ting af filt, sky­de til måls med en "kar­tof­fel­sky­der", ka­ste med he­stesko og ba­ge pan­de­ka­ger over bål.

Mu­se­et har åbent i ef­ter­års­fe­ri­en fra d. 15.-20. ok­to­ber kl. 10-16. Æb­le­da­gen fo­re­går dog kun søn­dag d. 15. ok­to­ber. Der er gra­tis ad­gang for børn og un­ge un­der 18 år, mens voks­ne be­ta­ler nor­mal en­tre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.