I Od­der: Kø­ben­havnsk te­a­ter med en­gelsk ta­le

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Det er lyk­ke­des Vi­taPark at få det an­mel­der­ro­ste WhyNot The­a­ter til at gæ­ste Ope­ra­tions­gan­ge med de­res in­ti­me mo­no­log om man­den, der op­fandt vek­sel­strøm­men, Mr. Ni­ko­la Tesla. Med sin dril­ske di­rek­t­hed fø­rer sku­e­spil­ler Nat­han Mei­ster pu­bli­kum med ind i Ni­ko­la Teslas uni­vers, li­ge på græn­sen mel­lem ge­ni­a­li­tet og sinds­sy­ge. Mr. Tesla Play­ed er en in­tim mo­no­log om ge­ni­et, der tænk­te så stort, at in­gen hu­sker ham.

Det sker i en ope­ra­tions­stue på Ope­ra­tions­gan­gen i Vi­taPark for mak­si­malt 30 pu­bli­kum­mer pr. fo­re­stil­ling.

Ar­ran­gø­ren for­tæl­ler, at Why Not The­a­tre Com­pa­ny si­den 2010 har væ­ret Dan­marks før­en­de pro­fes­sio­nel­le en­gelsk­ta­len­de te­a­ter.

Mr. Tesla Play­ed har med stor suc­ces spil­let som pop op-te­a­ter i et byhus i hjer­tet af Kø­ben­havn i april og på Islands Bryg­ge Bi­bli­o­tek 2 gan­ge – i maj og i au­gust 2017.

Fo­re­stil­lin­ger­ne er på en­gelsk og fo­re­går fre­dag kl. 19 og lør­dag kl. 17 og kl. 19.

Od­der:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.