For­hand­lin­ger om bre­xit i et død­van­de

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

For­hand­lin­ger­ne om be­tin­gel­ser­ne for den bri­ti­ske exit fra EU vi­ser ik­ke nok frem­skridt, ly­der det fra EU’s ch­ef­for­hand­ler, Mi­chel Bar­ni­er, der ik­ke ser sig i stand til at for­tæl­le et EU-top­mø­de i næ­ste uge, at der er sket til­stræk­ke­li­ge frem­skridt til at gå vi­de­re og ind­le­de for­hand­lin­ger om frem­ti­dens for­hold. Især for­hand­lin­ger­ne om den øko­no­mi­ske af­reg­ning ved exit står stil­le. »Vi har nå­et et sta­die af død­van­de, hvil­ket er be­kym­ren­de,« si­ger Mi­chel Bar­ni­er. Men han er over­be­vist om, at med po­li­tisk vil­je vil det væ­re mu­ligt at op­nå af­gø­ren­de frem­skridt i lø­bet af de kom­men­de to må­ne­der. Og­så den bri­ti­ske for­hand­ler, bre­xit­mi­ni­ster David Da­vis, kal­der for­hand­lin­ger­ne i den­ne uge »kon­struk­ti­ve«.

EU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.