PSG-ejer bli­ver an­kla­get for VM-be­stik­kel­se

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Rig­man­den Nas­ser al-Khelai­fi, der ejer fod­bold­klub­ben Pa­ris Saint-Ger­main, er un­der mi­stan­ke i en stor sag om be­stik­kel­se. Statsankla­ge­ren i Schweiz mistæn­ker PSG-eje­ren for at væ­re ind­blan­det i et for­søg på at sik­re sin me­die­kon­cern, Be­in Me­dia Group, tv-ret­tig­he­der­ne til VM i 2026 og 2030. Det skul­le ske gen­nem be­stik­kel­se af den tid­li­ge­re ge­ne­ral­se­kre­tær i Det In­ter­na­tio­na­le Fod­bold­for­bund (Fi­fa), Jero­me Valcke, der blev fy­ret i ja­nu­ar 2016. To an­dre per­so­ner, der­i­blandt en chef hos Be­in Me­dia Group, er in­vol­ve­ret i sa­gen. Jero­me Valcke blev af­hørt tors­dag. Han blev ude­luk­ket af Fi­fa på grund af en bil­letskan­da­le i for­bin­del­se med VM i 2014 i Bra­si­li­en.

Fod­bold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.